ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม

0-2408-7575-7, 08-1686-4545, 08-9004-4003
info@phuketsrisuchat.com

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าของ บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง จำกัด

การจัดส่งสินค้าของ บริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง จำกัด

       จากต้นทางสำนักงานใหญ่กรุงเทพ ฯ ไปยัง 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมีสาขา (Hub) ดังนี้

      1. สาขาชุมพร (ชุมพร-ระนอง)

      2. สาขาภูเก็ต (ภูเก็ต-พังงา)

      3. สาขาสุราษฎร์ธานี (สุราษฯ-กระบี่-เกาะสมุย)

      4. สาขาตรัง (ตรัง-อ.ทุ่งสง นครศรี ฯ)

      5. สาขานครศรีธรรมราช (นครศรีฯ)

      6. สาขาสงขลา (สงขลา-พัทลุง-สตูล)

      7. สาขายะลา (ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส)

      โดยรถจะวิ่งตรงเข้าแต่ละสาขา (Direct)  การันตีความปลอดภัย  ไม่มีการเปิดผ้าใบระหว่างทาง  ทางขนส่งจะวางแผน  และจัดรถให้เพียงพอต่อปริมาณสินค้า  เพื่อให้สินค้าของลูกค้าได้ออกจากสำนักงานใหญ่กรุงเทพ ฯ ทุกวัน  เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง  โดยสินค้าจะถึงมือผู้รับประมาณ 2-3 วัน  (ยกเว้นต่างอำเภอ และ 3 จังหวัดชายแดน)

       –  รถด่วน                   ออกจากกทม.เวลา  15.00 น.

       –  รถธรรมดา             ออกจากกทม.เวลา  17.00  น.

       –  ยกเว้นสาขายะลา  ออกทุกวันพุธ, เสาร์

       รถจะถึงสาขาเวลาประมาณ  8.00 น.ของวันถัดไป  สาขาดำเนินการคัดแยก  และจัดส่งสินค้า  หรือลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าเองได้ที่ขนส่ง